Serveis i árees de pràctica

Estem especialitzats en la prestació de serveis a l'empresa en tots aquells àmbits econòmics, fiscals, financers, socials i formals, que li permetran dedicar-se a la gerència sense preocupacions.

Gestoria

Dirigida per JORDI VIVANCOS.
Els serveis contractats inclouen l'accès a l'assessorament sobre el món del tabac.

Assesoria jurídica

Dirigida per XAVIER TAMAREU.
Advocat de la UP d'Estanquers de Barcelona, del Gremi de Tarragona i de la Federació Catalana.