Entrada en vigor del registre de jornada

El 12 de maig de 2019 va entrar en vigor la mesura continguda en el Reial Decret-Llei 8/2019, que estableix l’obligatorietat per a les empreses de tenir un REGISTRE DE JORNADA PER A TOTS ELS TREBALLADORS, TANT SI SÓN A TEMPS PARCIAL COM A TEMPS COMPLET. 

Fins ara, aquesta obligació només afectava als de temps parcial i tampoc hi havia una definició exacta de com havia de ser aquest registre.

El Reial Decret-Llei introdueix l’apartat 9 a l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors, que diu “L’empresa garantirà el registre diari de jornada, que HAURÀ D’INCLOURE L’HORARI CONCRET D’INICI I FINALITZACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL de cada persona treballadora”.

La manera de d’organitzar i documentar aquest registre s’ha d’establir per negociació o acord d’empresa o, en el seu defecte, per decisió de l’empresari. És a dir, es pot fer amb algun sistema electrònic de fitxatge o bé amb registres amb paper. En tot cas:

  1. S’ha de fer un registre per a cada persona treballadora, tant per a les de temps complet com les de temps parcial.
  2. S’ha de omplir diàriament la jornada, especificant l’horari d’entrada i el de sortida.
  3. En el seu cas, s’ha de consignar las hores extres.
  4. L’empresa ha de guardar tots aquests registres complimentats i signats durant 4 anys i sempre han d’estar a disposició dels inspectors de treball, que els poden sol·licitar en qualsevol moment.
  5. L’incompliment per part de l’empresa d’aquestes obligacions es considerarà falta i podrà ser sancionada.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *