Els estancs davant el coronavirus

El Govern espanyol, per mitja del Reial Decret 463/2020, ha decretat l’estat d’alarma en tot el territori espanyol, a causa de la crisi sanitària provocada pel Coronavirus.

L’article 10 de l’esmentat Decret, que estableix mesures de contenció en l’àmbit de l’activitat comercial, diu:

“Se SUSPENDE LA APERTURA AL PÚBLICO de los locales y establecimientos minoristas, A EXCEPCIÓN de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la automoción, ESTANCOS, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías.

La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad”

Així doncs, L’ORDRE DE TANCAMENT AL COMERÇ MINORISTA NO AFECTA ALS ESTANCS, QUE PODEN SEGUIR OBERTS I REALITZANT AMB NORMALITAT LES SEVES ACTIVITATS COMERCIALS, sempre i quan es la permanència dels clients a l’establiment sigui l’estrictament necessària.

En conseqüència:

  1. ELS ESTANCS PODEN OBRIR
  2. RECOMANACIONS:
  • Que no hi hagi més d’un o dos clients a dins l’establiment.
  • Que els clients es limitin a comprar els productes sense entretenir-se.
  • Atenció als bitllets i monedes. Prioritzeu pagament amb visa. Useu guants i mascareta. Manteniu distància de seguretat amb els clients (1 metre mínim).
  • Aviseu-ho amb cartell amable i solidari. Esteu demanant a la gent que faci cua al carrer.
  • Desinfecteu el mostrador cada tant i renteu-vos les mans utilitzant per eixugar-vos tovalloletes de paper d’un sol us. També és recomanable tenir dispensadors de gel desinfectant, tant per als treballadors com a disposició dels clients.
  • Manteniu un esperit positiu entre el personal perquè això durarà una mica i la gent es crema.

3. NO OBSTANT, SI DECIDIU TANCAR, recordeu que heu de seguir el procediment establert i comunicar-ho al Comisionado para el Mercado del Tabaco (CMT). Recordeu que en aquest cas el tancament seria voluntari

En aquest sentit cal tenir en compte, pel que fa al personal, el següent:

  • Les vacances segueixen regint-se per allò establert a l’article 38 de l’Estatut dels Treballadors: no es poden mai imposar unilateralment, sinó que han de ser fruit de pacte entre empresa i treballadors.
  • No es podrà fer un ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació) per causa de força major, perquè el Decret d’estat d’alarma no impedeix als estanc seguir amb la seva activitat.

4. ESTEM A L’ESPERA DE QUE EL GOVERN ESPANYOL ESTABLEIXI ALTRES MESURES, fiscals, laborals, línies de crèdit, etc. Sembla probable que aquest nou Decret aparegui al llarg d’aquesta setmana (16 a 21 de març), però tal com estan anant les coses, no es pot assegurar res ni respecte a la data ni pel que fa a les mesures concretes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *