Consells pràctics sobre la Renda d’enguany

Com cada any arriba l’hora de presentar la declaració de renda (mod. 100). Per nosaltres el termini comença el 10 de maig i s’acaba el 2 de juliol. Però ATENCIÓ! Si us surt a tornar, el termini és realment fins el 27 de juny (perquè us ho ingressin al compte). No sortim del trimestre i ja ens toca aquesta però aquesta és la bona, la que us miraran en cas d’inspecció. Els 130 presentat són declaracions parcials i pagaments a compte. Per tant, aquí teniu els meus 10 CONSELLS IMPRESCINDIBLES:

  1. Es preferible que els números (total vendes, total compres i despeses) que heu declarat ja al quart trimestre de 2017 quadrin amb els que declareu ara. Es preferible però no imprescindible. Si hi ha alguna cosa que no heu tingut en compte i us n’adoneu ara és millor rectificar-la. La declaració que us revisaran serà aquesta, ja no miraran el 130.
  2. El compte d’explotació que declareu ha de quadrar amb les dades que tenen. Per exemple, els salaris amb el model 190, els lloguers amb el model 180.. això us evitarà revisions
  3. Recordeu que l’amortització del negoci és obligatòria seguint les taules d’hisenda, però és que per molts és la despesa que els salva la declaració!
  4. Recordeu que molts cops podeu tenir mercaderies que han esdevingut obsoletes (per estat o per comercialitat) i que s’hauran de comptabilitzar com a pèrdues.
  5. Recordeu-vos dels límits i condicions de deduïbilitat de les despeses de compra, manteniment, consum dels vehicles.
  6. És essencial tenir suport documental d’allò que ens deduïm. Més essencial que que sigui realment cert que està lligat a l’activitat. Les despeses deduïbles són les lligades a l’activitat. Es pot fer una llista però sempre us podeu deixar coses. La meva recomanació és que penseu: Aquesta despesa la tindria si no tingués l’estanc? Ajuda molt.
  7. Tema bars i restaurants. No sobrepasseu els límits que hisenda considera “esporàdics”  i justificats.
  8. Recordeu que s’admet deduir la despesa de familiars fins a segon grau de parentiu si no són superiors al valor normal de mercat
  9. Recordeu-vos que són deduïbles les assegurances mèdiques privades, pòlisses sanitàries, del titular de l’estanc, el cònjuge i els fills menors de 25 anys que visquin al mateix domicili fins un màxim de 500 euros per persona     
  10. Finalment, és clar, us recordo que res millor que la renda la faci algú que en sàpiga perquè els estalvis els heu de fer en la quota a pagar no en el professional.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *