MODEL SOL·LICITANT LA SUSPENSIÓ DEL COBRAMENT DEL LLOGUER

Atesa la situació econòmica, molts empresaris autònoms no podran pagar el lloguer que es meritarà els primers cinc dies d’abril. Abans de simplement tornar el rebut, fora bo provar de negociar una suspensió, reducció, cancel.lació de la renda durant aquests mesos complicats per tots el comerç minorista, ja que no hi ha gent al carrer. Els estancs no estan obligats a tancar, així que la seva millor via és la renegociació. Algunes opcions serien de millor a pitjor:

– Cancel.lar els rebuts de lloguer (condonar-los, és a dir perdonar-los) durant un període fixat

– Reduïr-ne l’import temporalment

– Suspendre el cobrament i passar-lo prorratejat als mesos que restin de 2020

– Una combinació de totes elles

Aquesta renegociació suposa que es faci una ADENDA (afegit) al contracte reflectint allò que s’ha acordat amb relació a les rendes del període i comença amb la petició al propietari (usualment a través de la seva administració de finques). Si no us hi poseu d’acord o un cop l’hàgeu acordat podeu, comunicar-nos-ho als telèfons habituals (934127130)  seguim en marxa, o a xaviertamareu@gruplogic.com MODEL: 

Destinatari: A l’administració de finques

Procediment: Ho hauria de reenviar cada estanquer a l’email del seu ADMINISTRADOR. LA PRIMERA NEGOCIACIÓ LA FA EL CLIENT

REDACCIÓ ADENDA 

Benvolgut/da Sr/Sra.

Us escric en la meva condicio de llogater del local que administreu ubicat a ……………………………………………………………………………………… on s’hi fa una ACTIVITAT DE COMERÇ MINORISTA D’EXPENEDORIA DE TABAC I TIMBRE (ESTANC).

No cal que m’allargui massa sobre la situació generada en el comerç minorista arrel de la declaració d’alerta. L’afectació ha estat massiva i és un fet indiscutit. Els estancs, malgrat que estan autoritzats a obrir, están patint una gran davallada de vendes per causa de la limitació de moviments a la població.

És urgent per la continuitat a llarg termini del negoci, que, de ben segur, un cop passada l’alerta tornarà al seu volum ordinari,  NEGOCIEM DE MANERA AMISTOSA UNA REDUCCIÓ/CANCEL.LACIÓ/SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL LLOGUER. Estic segur que la propietat no serà insensible a aquesta situació i veurà que a llarg termini és en interès de tots. Haurien de dir-me alguna cosa quan abans millor. Els pregaria però, que no passessin cap més rebut fins que no n’haguem parlat. És millor no crear despeses ni desencontres innecessaris amb la propietat. Us deixo les meves daes de contacte al peu.

                Cuideu-vos molt.

Nom…………………………………………..

DNI …………………………………………….

Els estancs davant el coronavirus

El Govern espanyol, per mitja del Reial Decret 463/2020, ha decretat l’estat d’alarma en tot el territori espanyol, a causa de la crisi sanitària provocada pel Coronavirus.

L’article 10 de l’esmentat Decret, que estableix mesures de contenció en l’àmbit de l’activitat comercial, diu:

“Se SUSPENDE LA APERTURA AL PÚBLICO de los locales y establecimientos minoristas, A EXCEPCIÓN de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la automoción, ESTANCOS, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías.

La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad”

Així doncs, L’ORDRE DE TANCAMENT AL COMERÇ MINORISTA NO AFECTA ALS ESTANCS, QUE PODEN SEGUIR OBERTS I REALITZANT AMB NORMALITAT LES SEVES ACTIVITATS COMERCIALS, sempre i quan es la permanència dels clients a l’establiment sigui l’estrictament necessària.

En conseqüència:

 1. ELS ESTANCS PODEN OBRIR
 2. RECOMANACIONS:
 • Que no hi hagi més d’un o dos clients a dins l’establiment.
 • Que els clients es limitin a comprar els productes sense entretenir-se.
 • Atenció als bitllets i monedes. Prioritzeu pagament amb visa. Useu guants i mascareta. Manteniu distància de seguretat amb els clients (1 metre mínim).
 • Aviseu-ho amb cartell amable i solidari. Esteu demanant a la gent que faci cua al carrer.
 • Desinfecteu el mostrador cada tant i renteu-vos les mans utilitzant per eixugar-vos tovalloletes de paper d’un sol us. També és recomanable tenir dispensadors de gel desinfectant, tant per als treballadors com a disposició dels clients.
 • Manteniu un esperit positiu entre el personal perquè això durarà una mica i la gent es crema.

3. NO OBSTANT, SI DECIDIU TANCAR, recordeu que heu de seguir el procediment establert i comunicar-ho al Comisionado para el Mercado del Tabaco (CMT). Recordeu que en aquest cas el tancament seria voluntari

En aquest sentit cal tenir en compte, pel que fa al personal, el següent:

 • Les vacances segueixen regint-se per allò establert a l’article 38 de l’Estatut dels Treballadors: no es poden mai imposar unilateralment, sinó que han de ser fruit de pacte entre empresa i treballadors.
 • No es podrà fer un ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació) per causa de força major, perquè el Decret d’estat d’alarma no impedeix als estanc seguir amb la seva activitat.

4. ESTEM A L’ESPERA DE QUE EL GOVERN ESPANYOL ESTABLEIXI ALTRES MESURES, fiscals, laborals, línies de crèdit, etc. Sembla probable que aquest nou Decret aparegui al llarg d’aquesta setmana (16 a 21 de març), però tal com estan anant les coses, no es pot assegurar res ni respecte a la data ni pel que fa a les mesures concretes.

Límits al transport de tabac per consum propi dins la UE

La primera cosa que cal tenir present és que no hi ha límits de compra i transport entre països de la Unió Europea sempre i quan el tabac estigui destinat al consum propi i no a la revenda

Aquest tabac que els venem ja ha pagat els seus impostos (IVA i impost especial) i no haurà de pagar cap altre més impost al país de destinació.

El problema és delimitar què és per us personal i què no. Quant tabac pot fumar una persona durant quant de temps? Aquí hem de tenir present que dins l’espai Schengen no hi ha controls fronterers i difícilment el client es trobarà amb el problema.  És diferent el cas per exemple del Regne Unit on el client és fàcil que sigui qüestionat sobre el tabac. A continuació us posem mapa explicatiu perquè comproveu fins a on podria arribar un vehicle sense control duaner dins l’espai interior.

En cas que el comprador hagi de demostrar que els productes són pel seu us personal és molt important que tingui i conservi la factura que li hem fet a l'estanc (factura amb el seu nom i numero fiscal correcte i descripció de tots els productes).

Us recordem que cal que fer factures de totes les vendes a particulars per sobre de 4 cartrons, però en aquest cas no és tant que ens calgui a nosaltres si no que li cal al client per no tenir problemes a la frontera. La nostra factura és un indici de que és una compra particular per consum.  Si no hi ha factura la duana li exigirà pagar els drets duaners o li incautarà el tabac.

De tota manera i pels clients que volen anar sobre segur, hi ha uns límits de quantitats en que la duana no posarà mai cap problema (encara que no hi hagi factura). És el que s’anomena el mínim EU i cap Estat membre pot anar per sota. Es a dir que pot pujar els límits però no rebaixar-los. La majoria dels Estats (Alemanya, França, Regne Unit) estan en el límit mínim:

 • 800 cigarretes
 • 400 cigarrets (peso màxim de 3 grams per unitat)
 • 200 cigars
 • 1 kg de tabac
 • 10 litres de licors
 • 20 litres de vi
 • 110 litres de cervesa