Open post

El perill de les transmissions familiars

“L’estanc l’he posat a nom de la dona”. “L’estanc l’he passat a mon fill”. Només sentir-vos ja m’entra el pànic! Quin perill! Allò que hauria de ser tan normal. Allò que s’havia fet tota la vida (quan el pare me’l va passar, vam anar a Tabacalera i ho vam aclarir allà mateix), allò que tothom veu com una cosa natural, és un error d’aquests que et poden ensorrar per sempre.

L’any 2018, l’Agència Tributària va descobrir el tema de les transmissions intervius d’estancs. Ara tenen informació de totes les transmissions que es fan cada any i com ja sabeu poden tirar enrere quatre anys i mig (quatre anys des de la presentació de la renda que finalitza termini el 30 de juny). Això vol dir que el 2018 varen començar a mirar-se les transmissions no declarades de 2013 i 2014 (i que enguany es miraran les de 2015).

I qui són els pobrets que no han declarat la transmissió en renda? Breument, aquells que es pensen que no l’han de declarar perquè és un afer de família. Han anat caient un rere l’altra. Una caiguda dolorosa. De les pitjors. Perquè la majoria dels estanquers que “passen” l’estanc al cònjuge o els fills no reben ni un euro a canvi. I quan dones una cosa i no reps res de res a canvi, és una donació. En aquest cas una donació no declarada, no formalitzada. El via crucis tindrà les estacions següents:

Primer, rebreu un requeriment d’inspecció de la vostra regional (no és una revisió de l’oficina recaptadora, és una Inspecció de la Seu regional).

Segon, la inspecció valorarà l’estanc que s’ha transmès (usualment faran servir les compres a Logista del darrer any complet).

Tercer: Podreu acordar el valor de mutu acord i anar més amunt o més avall en funció de l’habilitat i coneixements del vostre representant, o bé tancar amb desacord.

Quart. Si tanquem en desacord, la valoració la farà la seva oficina tècnica que dona uns valors que són usualment el doble del que pagaria el mercat (aquesta gent viu en el seu món de fantasia).

Cinquè.- La valoració la podeu impugnar i iniciar un llarg procediment però en el cas que arribeu a acordar-la la inspecció es tanca “por acuerdo”.

Sisè.- La quantitat acordada com a valor de mercat de l’estanc serà la base del càlcul de l’increment de patrimoni en renda (Exemple: si el valor és 100.000 amb els tipus vigents pagaríeu 21888. Els primers 6000 al 19%, 1140. Fins a 44000 al 21%, 9240. A partir de 50000 al 23%, 11500) Encara sort que no es van aprovar els pressupostos perquè hi havia un quart tram al 27%.

Setè.- És la traca final. Aquests 21888 euros els hauríeu de pagar d’un sol cop amb interessos.

Un horror. Veieu que no exagero. Gens ni mica. I no és qüestió de mala sort; les transmissions les tenen totes. Què podem fer? Fer-ho bé. Fer una donació com cal en escriptura pública, declarada a la generalitat que en la immensa majoria de casos estarà exempta en un 95% de donacions i en un 100% d’IRPF. És a dir, que fent-ho bé segurament no pagarem gairebé impostos. És clar que cal estudiar-ho abans. Amb algú que en sàpiga, si pot ser…

Comença la campanya de la renda 2018

Dades fiscals

Des del 15 de març ja podeu consultar les vostres dades fiscals (les imputacions, que és allò que Hisenda sap que vàreu cobrar a l’exercici 2018 i que segons com ni tant sols recordeu). Les podeu baixar amb certificat digital o fen allò de posar la casella 475 i DNI i data de caducitat del DNI. Els que teniu el certificat a Grup Lògic, li podeu demanar a la Montse. Heu de comprovar les dades perquè veiem que sovint contenen errors. També heu de tenir present que hi ha coses que no hi surten i que ens les heu d’explicar. Cal fer memòria. És responsabilitat del contribuent assegurar-se que la declaració és correcte.

Us deixem el link per si voleu consultar-les

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/REN0.shtml

Periode de presentació

El període de presentació de les declaracions comença el 2 d’abril de 2019 i finalitza el dia 1 de juliol per aquelles persones que sol·liciten la devolució.

En cas que el contribuent hagi d’ingressar el termini és fins el 26 de juny per domiciliació bancària. Enguany ja no hi ha paper, només es podrà presentar a traves de la plataforma digital i mitjans electrònics.

Novetats

Aquest any l’Agència Tributaria presenta algunes novetats:

Els que hagueu estat pares (i mares) entre 2014 i 2017 podreu recuperar l’IRPF  de les percepcions de maternitat/paternitat ja que el Tribunal Suprem va dictar que estan exemptes de tributar.

Els pares i mares que porteu el fill a una llar d’infants tenen dret a una deducció de fins a 83,33€/mes. (una fortuna!) En el cas de les famílies nombroses augmenta fins a 600€ anuals de deducció per fills, ja sigui categoria general o especial.

Els autònoms que treballen des de casa es podràn desgravar en renda (un percentatge de) els subministraments i les dietes sempre i quan siguin necessàries per l’activitat econòmica.

Els estancs

Quan calculeu el Rendiment Net aneu amb compte amb el següent:

–       Ja us heu mullat en declarar els ingressos totals i compres i despeses en el model 130 del 4art trimestre, aniria bé que quadrés.

–       Ha d’haver-hi una relació lògica entre les compres i les caixes. Ja saben que el nostre marge és del 8.5% en tabac i saben les compres pel 347.

–       Les amortitzacions són obligatories. Si no les fas, les perds. L’amortització de la compra de l’estanc fa variar el resultat en milers d’euros.

I recordeu que la única inspecció bona, és la que no et fan.


Consells pràctics sobre la Renda d’enguany

Com cada any arriba l’hora de presentar la declaració de renda (mod. 100). Per nosaltres el termini comença el 10 de maig i s’acaba el 2 de juliol. Però ATENCIÓ! Si us surt a tornar, el termini és realment fins el 27 de juny (perquè us ho ingressin al compte). No sortim del trimestre i ja ens toca aquesta però aquesta és la bona, la que us miraran en cas d’inspecció. Els 130 presentat són declaracions parcials i pagaments a compte. Per tant, aquí teniu els meus 10 CONSELLS IMPRESCINDIBLES:

  1. Es preferible que els números (total vendes, total compres i despeses) que heu declarat ja al quart trimestre de 2017 quadrin amb els que declareu ara. Es preferible però no imprescindible. Si hi ha alguna cosa que no heu tingut en compte i us n’adoneu ara és millor rectificar-la. La declaració que us revisaran serà aquesta, ja no miraran el 130.
  2. El compte d’explotació que declareu ha de quadrar amb les dades que tenen. Per exemple, els salaris amb el model 190, els lloguers amb el model 180.. això us evitarà revisions
  3. Recordeu que l’amortització del negoci és obligatòria seguint les taules d’hisenda, però és que per molts és la despesa que els salva la declaració!
  4. Recordeu que molts cops podeu tenir mercaderies que han esdevingut obsoletes (per estat o per comercialitat) i que s’hauran de comptabilitzar com a pèrdues.
  5. Recordeu-vos dels límits i condicions de deduïbilitat de les despeses de compra, manteniment, consum dels vehicles.
  6. És essencial tenir suport documental d’allò que ens deduïm. Més essencial que que sigui realment cert que està lligat a l’activitat. Les despeses deduïbles són les lligades a l’activitat. Es pot fer una llista però sempre us podeu deixar coses. La meva recomanació és que penseu: Aquesta despesa la tindria si no tingués l’estanc? Ajuda molt.
  7. Tema bars i restaurants. No sobrepasseu els límits que hisenda considera “esporàdics”  i justificats.
  8. Recordeu que s’admet deduir la despesa de familiars fins a segon grau de parentiu si no són superiors al valor normal de mercat
  9. Recordeu-vos que són deduïbles les assegurances mèdiques privades, pòlisses sanitàries, del titular de l’estanc, el cònjuge i els fills menors de 25 anys que visquin al mateix domicili fins un màxim de 500 euros per persona     
  10. Finalment, és clar, us recordo que res millor que la renda la faci algú que en sàpiga perquè els estalvis els heu de fer en la quota a pagar no en el professional.