Assesoria jurídica

Dirigida per XAVIER TAMAREU, advocat. 

Estancs i loteries

​Xavier Tamareu és l'advocat de la UP d'Estanquers de Barcelona, del Gremi de Tarragona i de la Federació Catalana.

 • Assessorament integral en matèria d'estancs. Llei i Reglament del Monopoli de tabacs.
 • Assessorament i gestió en permisos i autoritzacions, davant el COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS i SELAE.
 • TRANSMISSIONS INTERVIVOS I MORTIS CAUSA, CANVIS D'EMPLAÇAMENT, obres, tancaments provisionals, extensions transitòries.
 • TAXACIONS, PLANIFICACIÓ i GESTIÓ EN LES COMPRAVENDES D'ESTANCS i LOTERIES INTEGRALS i RECEPTORS MIXTES. Planificació fiscal i financera de les operacions.
 • Contractes mercantils de SELAE.
 • Plecs de descàrrecs, al·legacions, recursos i contenciós en matèria de procediment sancionador de la llei 13/1998.

Dret civil i mercantil

 • Arrendaments. Negociació, traspassos i contractes de lloguer de locals de negoci.

 • Compravenda de negocis i immobles en operacions societàries, optimització de la fiscalitat, compra de fons de comerç empresarial.

 • Operacions societàries, assistència a juntes, convocatòries, redacció d'actes i certificacions, gestió de llibres d'actes i de registre de socis, registre mercantil.
 • Gestió integral de societats i grups. 
 • Assesorament laboral, fiscal, comptable i mercantil.Assesorament en el món editorial, contractes d'autoria, drets d'autor, gestió devolucions d'IVA mensual.