Aprovació del registre de jornada

El passat 12 de març es va publicar al BOE el Reial Decret-Llei 8/2009, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball. Una de les mesures d’aquest Reial Decret-Llei és la d’establir l’obligatorietat per a les empreses de tenir un REGISTRE DE JORNADA PER A TOTS ELS TREBALLADORS, TANT SI SÓN A TEMPS PARCIAL COM A TEMPS COMPLET. 

Fins ara, aquesta obligació només afectava als de temps parcial i tampoc hi havia una definició exacta de com havia de ser aquest registre.

El Reial Decret-Llei introdueix l’apartat 9 a l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors, que diu “L’empresa garantirà el registre diari de jornada, que HAURÀ D’INCLOURE L’HORARI CONCRET D’INICI I FINALITZACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL de cada persona treballadora”.

Recordin:

  1. S’ha de fer un registre per a cada persona treballadora, tant per als de temps complet com les de temps parcial.
  2. S’ha de omplir diàriament la jornada, especificant l’horari d’entrada i el de sortida.
  3. En el seu cas, s’ha de consignar les hores extres.
  4. Al peu de pàgina han de signar cada mes el treballador i l’empresa.
  5. I el més important: òbviament els horaris consignats, en còmput d’hores, s’han d’adequar a la jornada que figura en el contracte. Tot el que no sigui això, serien hores extres, que es paguen addicionalment.
  6. L’empresa ha de guardar tots aquests registres, degudament complimentats i signats, durant 4 anys i sempre han d’estar a disposició dels inspectors de treball, que els poden sol·licitar en qualsevol moment.
  7. L’incompliment per part de l’empresa d’aquestes obligacions es considerarà falta i podrà ser sancionada.

Sabem que aquesta és una mesura que comporta inconvenients, però és la nostra obligació dir-los que cal fer-ho (i fer-ho bé) per evitar problemes amb la inspecció de treball, tenint en compte que aquest serà un dels temes estrella de les inspeccions que es realitzin.

Finalment, els hi comuniquem que aquesta mesura entra en vigor el proper 12 de maig. No obstant, en ser un Reial Decret-Llei, està subjecte a la convalidació per part del Congrés dels Diputats (en aquests moments, i degut a la dissolució de les cambres, a la Diputació Permanent).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *