Alerta! SMI 2020

El BOE d’avui, 5/2/20, ha publicat el Reial Decret 231/2020 pel qual el Govern espanyol ha aprovat el nou Salari Mínim Interprofessional (SMI) per al 2020, que suposa un increment del 5,55 % respecte a l’anterior.

Així doncs, el sou mínim que ha de percebre qualsevol empleat a temps complet a Espanya durant el 2020 s’ha establert en 950 euros bruts mensuals o 13.300 EUROS BRUTS ANUALS. Per als treballadors a temps parcial, l’SMI serà proporcional, lògicament, al seu coeficient de parcialitat

En el cas dels estanquers, el conveni de Comerç de Catalunya per a empreses i subsectors sense conveni propi està referenciat des de l’any passat (per a les categories dels 3 primers nivells: ajudant, dependent i encarregat) al SMI. Atès que aquest conveni estableix que hi ha 3 pagues extres, aquests 13.300 euros s’han de dividir per 15, donant d’aquesta manera un SOU BASE de 886,67 euros per al 2020. En cas de tenir les 3 pagues extres prorratejades, aquest prorrateig seria de 221,67 euros. Per la seva part, el Plus de Transport, segons l’article 34 de l’esmentat conveni, ha d’experimentar un augment del 2% per al 2020, situant-se en 70,08 euros.

Així doncs, un treballador a temps complet i amb les pagues extres prorratejades, hauria de percebre un import brut total mínim (sou, pagues i plus de transport) de 1.178,42.

En la següent taula apareix la comparativa entre les retribucions i el cost empresa (sou brut + SS a càrrec de l’empresa) dels últims anys:

Dependent20162017201820192020% increment
Sou base742,98751,15769,93840886,6719,34
Prorrata 3 p.e.185,75187,79192,48210221,6719,34
Plus transport6565,7267,3668,7170,087,82
Total brut993,731004,661029,771118,711178,4218,59
Cost empresa1307,251321,621354,671471,661550,2118,59

Tot això a l’espera i sense perjudici de que en el futur es publiquin les taules actualitzades per al 2020 de l’esmentat conveni col·lectiu de Comerç de Catalunya per a empreses i subsectors sense conveni propi, que recullin aquest nou marc normatiu.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *